Ympäristö

Kalankasvatus on ympäristöystävällinen tapa tuottaa ravintoa. Elinkeinona kalankasvatus on saavuttanut sille asetetut ympäristötavoitteet jo vuosia sitten. Perämerellä kasvatuspaikat on siirretty rannoilta kauemmas merelle.

Suomi tukee kalankasvatusta

Suomessa tavoitteena on lisätä kasvatetun kalan kotimaisuusastetta huomattavasti, sillä kasvatettu kala on ilmastopäästöjen ja rehutehokkuuden suhteen tehokkain tapa tuottaa eläinproteiinia. Kalankasvatuksen edistäminen Suomessa on osa ilmastotyötä. Kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n mukaan Suomessa kasvatettu kirjolohi on ympäristövaikutuksiltaan hyvä vaihtoehto.

Ravinne­kuormitus hallinnassa

Käytämme kalojen ruokinnassa Itämeri-rehua, jossa on Itämeren silakasta ja kilohailista tehtyä kalajauhoa ja -öljyä. Rehun ja ruokintamenetelmien kehittymisen ansiosta kalanviljelyn ympäristökuormitus on pienentynyt huomattavasti (n. 70 %) viimeisen reilun 20 vuoden aikana.

Ihmiset

Laitakarin Kalalla työskennellään arvostavassa ympäristössä ja innostavassa yrityskulttuurissa. Meillä myös palkat ja edut ovat parempia kuin alalla keskimäärin.

Meillä kaikki voivat hyvin, niin työntekijät, kalat kuin ympäristökin.

Töihin meille
vastuullisuus pieniä kaloja veden alla

Kalat

Tuotantokalojen hyvinvointi on Laitakarin Kalalle tärkeä asia. Merikasvatuslaitoksissamme kalat voivat hyvin ja niiden kuolleisuus on vähäistä. Ne saavat uida sopivan väljästi merellisessä ympäristössä ja merivirtojen ansiosta veden laatu pysyy jatkuvasti hyvänä. Kasvatetussa kalassa on hyvin vähän vierasaineita, sillä kalanrehun laatua valvotaan jatkuvasti. Lisäksi kalojen terveyttä tarkkaillaan jatkuvasti.